Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-164-SOC
25 552,80 € TENENET o.z. Bratislavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva č. 36/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-165-SOC
46 678,26 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto Bratislavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-166-SOC
0,00 € Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Bratislavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-167-SOC
0,00 € „KAMILKA”, Zariadenie sociálnych služieb Maňa Bratislavský samosprávny kraj
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLV1-74-73 zo dňa 20.5.2022
2022-524-SORO
2 841 458,47 € Obec Lozorno Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024-144-SM
159,03 € NOVA MEDICAL s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2024-145-PRA
6 000,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 19/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-146-SOC
29 520,00 € “Inklúzia“ Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 19/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-147-SOC
10 620,00 € Lucia Kotulová Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 53/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-148-SOC
44 554,44 € Grandpark, nezisková organizácia Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 3/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-149-SOC
14 621,54 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 1/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-150-SOC
108 425,52 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-151-SOC
21 914,40 € Tanečný klub "Danube" Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 50/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-152-SOC
15 398,76 € DOMINIK, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 6/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-153-SOC
10 957,20 € “Inklúzia“ Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 51/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-154-SOC
2 494,08 € Domov n.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-155-SOC
251 419,20 € Harmónia života, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-156-SOC
4 569,23 € Slovenská humanitná rada Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 72/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-157-SOC
7 849,32 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-158-SOC
18 000,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Bratislavský samosprávny kraj