Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 08/2023/KM
08/2023/KM
0,00 € Mgr. Janka Latková Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 09/2023/KM
09/2023/KM
0,00 € Martina Cyprichová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 17/2023/KM
17/2023/KM
0,00 € Mgr. Emília Findrová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 16/2023/KM
16/2023/KM
0,00 € Ing. Monika Perďochová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 15/2023/KM
15/2023/KM
0,00 € Ivana Husanicová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 14/2023/KM
14/2023/KM
0,00 € MVDr. Magdaléna Vršanská Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 13/2023/KM
13/2023/KM
0,00 € Mária Vaňovcová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 12/2023/KM
12/2023/KM
0,00 € Dana Červencová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 11/2023/KM
11/2023/KM
0,00 € Juraj Jančula Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 10/2023/KM
10/2023/KM
0,00 € Helena Mazúrová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 19/2023/KM
19/2023/KM
0,00 € Janka Šimaljaková Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 18/2023/KM
18/2023/KM
0,00 € Emília Valčuhová Kysucké múzeum
1. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 22/2023/KM
22/2023/KM
0,00 € Mária Škorvánková Kysucké múzeum
1. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 23/2023/KM
23/2023/KM
0,00 € Andrej Mozol Kysucké múzeum
1. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 24/2023/KM
24/2023/KM
0,00 € Mária Szajková Kysucké múzeum
1. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 25/2023/KM
25/2023/KM
0,00 € Dana Krenželáková Kysucké múzeum
2. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 26/2023/KM
26/2023/KM
0,00 € Mária Pragerová Kysucké múzeum
2. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 27/2023/KM
27/2023/KM
0,00 € Zuzana Hrdková Kysucké múzeum
2. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 28/2023/KM
28/2023/KM
0,00 € Marta Chabrečková Kysucké múzeum
2. Február 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 29/2023/KM
29/2023/KM
0,00 € Anna Kontriková Kysucké múzeum