Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme č. 1/2022
077/2022
Doplnená
3 069,00 € Dorf s. r. o. Kysucké múzeum
15. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
002/2024/KM
2 893,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-522-05610
225/2022
2 500,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme č. 3/2022
079/2022
Doplnená
2 022,72 € KAIL s.r.o. Kysucké múzeum
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01918
085/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01942
086/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
13. Február 2023
Zmluva o spolupráci
50/2023/KM
1 608,00 € Slovenská národná galéria Kysucké múzeum
18. Január 2024
Zmluva o dielo č. 008/2024/KM
008/2024/KM
1 600,00 € Ing. arch. Juraj Izrael Kysucké múzeum
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. 007/2024/KM
007/2024/KM
1 600,00 € Kilo Honč, s.r.o. Kysucké múzeum
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. 006/2024/KM
006/2024/KM
1 600,00 € Mgr. art. Jakub Tóth Kysucké múzeum
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03958
120/2023/KM
1 300,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
4. Máj 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 4/2022
088/2022
1 250,00 € Ing. Dušan Lichner, CSc. Kysucké múzeum
29. November 2022
Príkazná zmluva č. 01/2022
181/2022
1 200,00 € Mgr. Jozef Balužinský Kysucké múzeum
22. December 2023
Zmluva na poskytnutie služieb č. 215/2023/KM
215/2023/KM
974,40 € Alfa print, s. r. o. Kysucké múzeum
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 135/2023/KM
135/2023/KM
620,00 € Mgr. Peter Kallo Kysucké múzeum
10. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 18/2022
151/2022
500,00 € Obec Makov - Dobrovoľný hasičský zbor obce Makov Kysucké múzeum
28. Apríl 2023
Sponzorská zmluva č. 86/2023/KM
86/2023/KM
500,00 € SPEDOS-Slovensko, spoI. s r.o. Kysucké múzeum
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0606/2023/CE
119/2023/KM
500,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Kysucké múzeum
12. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 19/2022
152/2022
495,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Korňa Kysucké múzeum
19. Január 2023
Zmluva č. 17/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023
03/2023/KM
470,00 € Zväz múzeí na Slovensku Kysucké múzeum