Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Sponzorská zmluva č. 4/2022
102/2022
0,00 € Ivana Hrušková HuRa reklama Kysucké múzeum
3. Jún 2022
Zmluva o reklame a propagácii
104/2022
0,00 € COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Kysucké múzeum
8. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 13/2022
108/2022
Doplnená
0,00 € Mesto Turzovka Kysucké múzeum
9. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 14/2022
110/2022
0,00 € Mimicar s.r.o. Kysucké múzeum
22. Jún 2022
Sponzorská zmluva č. 6/2022
113/2022
0,00 € Dušan Šustek - IT. NIKA & VIKA SK Kysucké múzeum
1. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. 13/2022
123/2022
0,00 € Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Kysucké múzeum
10. Júl 2022
Zaradenie do poistenia k súborovej poistnej zmluve č.: 1009900840 KU 15 NV1
125/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Kysucké múzeum
10. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. 16/2022
126/2022
0,00 € Trstenská keramika Kysucké múzeum
16. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. 17/2022
127/2022
0,00 € Klub autentického folklóru Hojana Kysucké múzeum
25. Júl 2022
Komisionárska zmluva č. 6/2022
129/2022
0,00 € Adam Kuric Kysucké múzeum
5. August 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 2/2022
132/2022
0,00 € Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc Kysucké múzeum
25. August 2022
Zmluva - Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzke serveru internetovej aplikácie
133/2022
0,00 € CB Media, s.r.o. Kysucké múzeum
27. August 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2022
134/2022
Doplnená
0,00 € Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Kysucké múzeum
2. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2022
139/2022
0,00 € Hotelová akadémia Kysucké múzeum
5. September 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2022 číslo: MK-155/2022/3.2
140/2022
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kysucké múzeum
9. September 2022
Darovacia zmluva č. 3/2022
142/2022
0,00 € Ján Medvecký Kysucké múzeum
22. September 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 68/2022
145/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Kysucké múzeum
27. September 2022
Zmluva o prevode správy majetku č. 1/2022
147/2022
0,00 € Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kysucké múzeum
28. September 2022
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
146/2022
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Kysucké múzeum
10. Október 2022
Licenčná zmluva číslo: 08/2022
150/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum Kysucké múzeum