Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Darovacia zmluva
33/2024
0,00 € Nadácia Železiarne Podbrezová ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
9. Máj 2024
darovacia zmluva
26/2024
0,00 € Nadácia Železiarne Podbrezová ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/03/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/04/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/05/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/06/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/07/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
15. Február 2024
Nájomná zmluva
02/01/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
25. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
-CRZ-
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/02/2024
0,00 € Fotbalový klub 09 Bacúch ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu + DODATOK k zmluve
č. SAZP SE/ZVF/2023/30
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
11. Január 2024
Kúpna zmluva
-CRZ-
0,00 € Pekáreň u st. Klaus, s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
9. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/11/2023
0,00 € Športový-strelecký klub pri MŠK Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
3. November 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Lesy Mesta Brezno s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/10/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/08/2023
0,00 € Sarvaš Igor ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/09/2023
0,00 € Stolnotenisový oddiel Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/07/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/2034
0,00 € ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/2035
0,00 € ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno