Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
Z/001/2024
0,00 € Ing. Tomáš Dražil, PhD. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
4. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/40
Z/167/2023
Doplnená
7 980,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2024, Správa NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Z/184/2023
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz vaní, geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. December 2023
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
Z/185/2023
377,83 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/178/2023
20,00 € František Bartko Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/179/2023
20,00 € Marcel Kollárik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/180/2023
20,00 € Bc. Juraj Kukura Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/181/2023
20,00 € Ing. Martin Vanous Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/182/2023
20,00 € Ing. Eugen Šandrik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/183/2023
20,00 € Ing. Radovan Čaja Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Kúpna zmluva č. Z/174/2023
Z/174/2023
17 555,40 € Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
Z/176/2023
0,00 € Ing. Tomáš Dražil, PhD. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Z/177/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
18. December 2023
Kúpna zmluva č. Z/175/2023
Z/175/2023
10 232,00 € Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. December 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. CRZ4183/2018/LSR
Z/173/2023
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Miloš Verčimák
7. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202313738_Z
Z/171/2023
44 992,00 € HENRYSO, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202313646_Z
Z/168/2023
4 200,00 € SGS Geosolutions s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z/166/2023
28 164,00 € brainit.sk, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. November 2023
Kúpna zmluva č. Z/164/2023
Z/164/2023
6 300,00 € LESANA, spol. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Z/165/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi