Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z/038/2024
0,00 € Michal Pacák Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. Z/032/2024
Z/032/2024
2 205,04 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi SF WOOD, s.r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva č. 5/DS/2024 o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov
Z/033/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2024
Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody
Z/030/2024
0,00 € Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z/031/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z/028/2024
Z/028/2024
12 730,61 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi DREVOSTAVBY D.Ľ.J. s.r.o.
25. Marec 2024
Zmluva o národnom spolufinancovaní č. 489/2024
Z/029/2024
24 430,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
Z/027/2024
Doplnená
255,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
15. Marec 2024
Subsidy Contract
Z/026/2024
97 720,00 € WWF Bulgaria Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z/024/2024
Z/024/2024
1 649,50 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi SF WOOD, s.r.o.
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241455_Z
Z/025/2024
5 878,80 € Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva č. Z/008/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/008/2024
300,00 € Bašista Jakub Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva č. Z/010/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/010/2024
300,00 € Jaroš Juraj Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/007/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/007/2024
300,00 € Bartko František Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/009/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/009/2024
300,00 € Dragoš Michal Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/011/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/011/2024
300,00 € Kušnierik Štefan, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/012/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/012/2024
300,00 € Skokan Jaroslav Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
Z/023/2024
51,55 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Východoslovenská distribučná, a.s.
22. Február 2024
Kúpna zmluva č. Z/021/2024
Z/021/2024
33 408,35 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi LESANA, spol. s.r.o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva č. Z/022/2024
Z/022/2024
9 181,44 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi DREVOSTAVBY D.Ľ.J. s.r.o.