Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
027/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
028/2023
Doplnená
62 790,00 € Outland, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
029/2023
20,00 € Vigoda Matej, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
114/2022
120,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. Február 2023
Darovacia zmluva č 0179/VSD/2023 uzavretá podľa §628 a nasl. Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
023/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. Február 2023
Darovacia zmluva č 0140/VSD/2023 uzavretá podľa §628 a nasl. Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
024/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
6. Február 2023
Zmluva o dielo
013/2023
Doplnená
156 387,61 € Lesostav Poprad, s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
002/2023
0,00 € Slovnaft, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
003/2023
20,00 € Ing. Ján Kašpárek Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
004/2023
20,00 € Bc. Juraj Kukura Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
005/2023
20,00 € Jozef Tóma Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
006/2023
20,00 € Ing. Marián Vaľo Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o služobné motorové vozidlo a vedení jeho dokumentácie
007/2023
20,00 € Ing. Matej Pisarčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
008/2023
20,00 € Ing. Vladimír Mucha Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
009/2023
20,00 € Ľuboš Cibula Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
010/2023
20,00 € František Bartko Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
011/2023
20,00 € Martin Ďurša Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
012/2023
20,00 € Ing. Michal Tomčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
113/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. Január 2023
Darovacia zmluva
001/2023
154 100,00 € Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi