Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
066/2023
0,00 € Tomčík Michal, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
068/2023
0,00 € Vagaš Ladislav Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
067/2023
0,00 € Vaľo Marián, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
069/2023
0,00 € Vanous Martin, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
071/2023
0,00 € Vigoda Matej, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
072/2023
0,00 € Víťazková Zuzana, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
073/2023
0,00 € Záborská Zuzana, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/014/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
014/2023
0,00 € Bašista Jakub Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/015/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
015/2023
0,00 € Dragoš Michal Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/016/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
016/2023
0,00 € Jaroš Juraj Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/017/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
017/2023
0,00 € Kušnierik Štefan, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/018/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
018/2023
0,00 € Skokan Jaroslav Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/019/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
019/2023
0,00 € Bartko František Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
020/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
021/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo 9/8/07/0261/23
022/2023
317,23 € Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
025/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
026/2023
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
027/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
028/2023
Doplnená
62 790,00 € Outland, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi