Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
95/2022
0,00 € CAMPRI, spol. s r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Máj 2022
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
106/2022
0,00 € EJA, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí technicko-ekonomických dát a technických údajov
109/2022
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. Obec Beňadovo
17. Máj 2022
Zmluva o prevádzkovaní stavby
111/2022
0,00 € Obec Ťapešovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Máj 2022
Zmluva o prevádzkovaní stavby
110/2022
0,00 € Obec Zákamenné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Máj 2022
Zmluva o nájme
124/2022
0,00 € Obec Zuberec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D022021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D022021
0,00 € DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 254/2011-2
133/2022
0,00 € HYDROUS s. r. o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
47/2022
0,00 € IBRP, a. s. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D022021
134/2022
0,00 € DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní technicko - ekonomických dát a technických údajov
135/2022
0,00 € Obec Zákamenné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
112/2022
0,00 € Obec Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Jún 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme
136/2022
0,00 € Obec Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2022
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
147/2022
0,00 € Obec Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2022
Inominátna zmluva
151/2022
0,00 € Obec Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2022
Kúpna zmluva
129/2022
0,00 € ZNAČKY, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o nájme a prevádzkovaní stavby
154/2022
0,00 € Obec Babín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí technicko-ekonomických dát a technických údajov
171/2022
0,00 € Obec Zuberec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Jún 2022
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
168/2022
0,00 € Mesto Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
1. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ-6643585
0,00 € Antušák Martin Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.