Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Inominátna zmluva o finančnej odplate
180/2024
485,77 € Obec Párnica, Párnica 116 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Jún 2024
Poistná zmluva
178/2024
9 203,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
164/2024
1,00 € Ján Jánoška, Revišné č. 401, 027 54 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
171/2024
1,00 € Miroslav Vonšák, Sihelné 36, 029 46 Sihelné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu
15/2023
3 360,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu
15/2024
3 384,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
58/2024
0,00 € Obec Vasiľov, Dedina 99, 029 51 Vasiľov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
57/2024
0,00 € Obec Vasiľov, Dedina 99, 029 51 Vasiľov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o nájme
56/2024
1,00 € Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
158/2024
2 692,80 € Jozef Maretta, Pucov 28, 026 01 Pucov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
170/2024
0,00 € ASAZ, s.r.o., Krivá 56, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
169/2024
0,00 € ASAZ, s.r.o., Krivá 56, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o nájme
157/2024
839,55 € Pozemkové spoločenstvo Babín 255, Babín 255 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
175/2024
1,00 € VBuilding, s.r.o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
120/2024
0,00 € VBuilding, s.r.o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
129/2024
0,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 a Budúci oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
143/2024
1,00 € Daniel Škuta, Žaškov 45/25, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
168/2024
87 223,00 € Pfeiffer SK, s.r.o., Vlčie hrdlo 20, 821 07 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. Máj 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
151/2024
0,00 € Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne
163/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.