Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Dodatok č. 2
193/2023
16 587 387,02 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
197/2022
15 917 810,78 € Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
298/2023
14 976 040,73 € Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810, DIČ: 2023106679 v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
286/2022
1 211 329,44 € Združenie "ORAVA VSCVH" Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
229/2023
658 087,31 € HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
50/2024
652 814,30 € Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287, konajúci: Richard Raši, minister, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 0 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. Júl 2022
Zmluva o dielo
195/2022
650 000,00 € HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Október 2023
Kúpna zmluva
249/2023
426 000,00 € KOBIT-SK, s.r.o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. D022021
186/2022
Doplnená
254 137,02 € DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M943-421-19
271/2022
236 978,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. 1/2021
25/2024
215 500,00 € KORAVOS s.r.o., Štiavnická cesta 1546/45, 038 52 Sučany Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Júl 2022
Zmluva o dielo č. OV8/2022
173/2022
196 854,62 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. Mesto Námestovo
31. Január 2023
Dodatok č. 2
31/2023
157 035,73 € PLASTIK spol. s r. o., Ťapešovo 167, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Máj 2022
Zmluva o dielo
126/2022
129 099,93 € JANEX ML, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 71891, 71892
213/2023
110 000,00 € TEDOM, s.r.o., Bojnická 18, 831 01 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Október 2022
Zmluva o dielo
238/2022
109 900,00 € ELVOSAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava, Ing. Michal Babinec, predseda predstavenstva, Ing. Radovan Ančic, člen predstavenstva Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
10. November 2022
Zmluva o spoločnom financovaní a o vzájomných právacha a povinnostiach pri asfaltovaní ciest
284/2022
101 422,15 € Obec Breza Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. November 2022
Zmluva o dielo
285/2022
101 422,15 € DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o., Stará Ves 271, 029 53 Breza Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 115/2019
326/2022
93 574,02 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
146/2023
87 768,00 € Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.