Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
2022 18
0,00 € ESCO Slovensko, a. s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
1. Júl 2022
Dohoda o finančnom vysporiadaní
2022 19
0,00 € ESCO Slovensko, a. s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
4. Október 2022
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o dodávke plynu č.GE2020/010
2022 39
0,00 € G&E Trading, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
4. Október 2022
Dodatok č.5 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č.GE2019/M/005
2022 40
0,00 € G&E Trading, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
1. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022 12
0,00 € GEOS, s.r.o. audítorská spoločnosť, č. licencie 358 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
29. September 2022
Zmluva o dielo
2022 36
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
5. Máj 2022
Zmluva o Dielo
001/2022
0,00 € KLIMASOFT, s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0811015072
0,00 € Mestský bytový podnik ,s.r.o. Anna Stančíková - Kaderníctvo
28. Jún 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1912022
0,00 € Mestský bytový podnik ,s.r.o. Zuzana Špalková
8. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2089005021
2022 26
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. FDS spol. s r.o.
8. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109345020
2022 27
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. MDDr. Martin Ondrejka
8. August 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0310005024
0310005024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pharmaceutikal care s.r.o.
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2272022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Zichová
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2282022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Slováčková
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2292022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Hrevúšová
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2302022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Liliana Chorvátová
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2312022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ljudmila Syrotka
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2322022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Herák
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2332022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniela Mináriková
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2342022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Kurišová