Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
782023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Blanárik
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
792023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jolana Toráčová
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
802023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Barbora Čičková
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
812023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Heráková
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt
74 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniel Michalec
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
752023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slavomír Horák
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
762023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milan Baláž
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č.21/03/2023 - NBJ
2023 24
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác
2023 19
0,00 € Mário Kubíček Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o dielo č.17/03/2023 - NBJ
2023 20
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0023015042
2023 21
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
21. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015661
2023 22
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
21. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 256019A010
2023 23
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.0308005011
2023 18
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenský skauting
15. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 16
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Emília Pišojová
15. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 17
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michaela Sedláková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
67 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alexandra Hašáková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
682023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Heldesová
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
692023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Veselá
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
702023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Krenek