Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0002025111
2023 38
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Samková
30. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015054
2023 39
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. O.Z. Voľný čas - NMnV
30. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 010934008
2023 40
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. M+M Psychology, s.r.o.
29. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1442023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štefan Straka
29. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1452023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. János Soregi
23. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2089005021
2023 35
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. FDS spol. s r.o.
23. Máj 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 36
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Srnka
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2023 37
0,00 € GEOAUS, s.r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
18. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0772205016
2023 34
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Repka
17. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 774025041
2023 33
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viliam Polák
15. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 001/2023
2023 32
0,00 € KLIMASOFT, s. r. o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1362023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Július Sendrei
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1372023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vlasta Toráčová
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
138 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Kotlárová
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1392023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marek Štefek
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1402023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marek Černovský
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1412023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Tuka
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1422023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Herák
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1432023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Anna Rechová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1162023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Terézia Mrinicová