Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1352023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Čepcová
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác
2023 31
0,00 € Patriss.sk s. r. o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
2. Máj 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 30
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alexandra Prostináková
25. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0772205126
2023 29
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dušan Baláž
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1122023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ružena Malíková
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1132023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Havrlent
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1142023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viera Žarnovická
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1152023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Jánošovský
20. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1002023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Miklánková
20. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1112023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Irena Heráková
20. Apríl 2023
Dodatok č.3 k zmluve ZoD 004/2016
2023 28
0,00 € KLIMASOFT, s. r. o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
992023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lucia Danišová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1012023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Klaudia Hrehorčíková
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1022023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tatiana Petrincová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1032023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Fraňová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1042023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kušnier
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1052023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Kozák
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1062023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Petra Kolesárová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1072023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Soňa Halabrínová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1082023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Heráková