Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Kúpna zmluva
TSB-2023/30/KZ
600 000,00 € BELUX s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/27/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/28/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
12. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/22/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/25/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. v skratke: OLO a.s.
30. August 2023
Nájomná zmluva
TSB-2023/26/NZ
20 010,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Technické siete Bratislava, a.s.
4. August 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/22/VO
1 410 000,00 € ELTODO SK, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
13. Júl 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/21/VO
756 000,00 € ELV PROKUDKT a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
11-319830-D1
157,34 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 - poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422785-D1
732,12 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. TSB-NZ-02/2022
TSB-NZ-02/2022-D1
139 343,33 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0044/23/46134
0044/23/46134 - Dodatok č. 1
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
TSB-2023/20/VO
282 555,37 € DELTECH, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
14. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
TSB-2023/16/VO
9 900,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
18. Máj 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/11/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. METRO Bratislava a.s.
18. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
TSB-2023/12/NZ
24 120,00 € Technické siete Bratislava, a.s. WOODELEKTRO-BAU s.r.o.
18. Máj 2023
Zmluva o nájme a servise
TSB-2023/17/VO
11 880,00 € Enox, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
9. Máj 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/15/VO
750 000,00 € Yunex, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme vozidiel
TSB-2023/13/NZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Vlastimil Staněk
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme vozidla
TSB-2023/14/NZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Martin Trubač – JAM Elektrik