Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
TSB-2023/07/VO
5 220,60 € Commander Services s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
17. Apríl 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/10/VO
65 000,00 € Emef green, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke
Dodatok č. 1 TSB-ZoP-01/2022/D1
0,00 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o účelovom úvere
TSB-2023/08/V
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam
TSB-2023/09/V
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. MAGTS2200283
MAGTS2200283/2023/D2
0,00 € Signify Slovakia s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
TSB-2023/06/VO
4 350,00 € ZELENÁ LÚKA s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. MAGTS2200283
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. MAGTS2200283
0,00 € Signify Slovakia s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
TSB-2023/04/DZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektroodpadu
TSB-2023/03/DZ
0,00 € EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky Technické siete Bratislava, a.s.
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb v oblasti životného prostredia
TSB-2023/01/VO
10 584,00 € ENVIS, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
26. Január 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/02/VO
69 600,00 € BERTON s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
TSB-VO-07/2022
11 520,00 € SWAN, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. December 2022
Zmluva o pôžičke
TSB-ZoP-01/2022
0,00 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
13. December 2022
Zmluva o využívaní služby
TSB-ZoPS-04/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
8. December 2022
Zmluva o nájme parkovacích miest
TSB-NZ-03/2022
Doplnená
168,00 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
2. December 2022
Rámcová dohoda
TSB-VO-07-2022
30 000,00 € HKV Law Firm s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
2. December 2022
Kúpna zmluva
TSB-VO-05/2022
9 119,26 € Vision IT Solutions, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2022
Poistná zmluva
11-422785
60,56 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2022
Poistná zmluva
11-319830
477,60 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.