Centrálny register zmlúv

BIONERGY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny)
24/12100/0123-ZoPz
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. BIONERGY, a.s.
2. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.23-03-RF1-03-A-00
23-03-RF1-03-A-00
0,00 € HAMOS, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o audite
CC/SK/2023/04/00368/Assurance/44031271A019
0,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. BIONERGY, a.s.
25. Apríl 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
DOH/267/2024/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-00 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-00
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-01 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-01
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-02 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-02
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-03 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-03
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-04 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-04
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-05 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-05
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-06 zo dňa 11.11.2022
22-10-RF1-03-A-06
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
10. Apríl 2024
Dodatok č.3 k rámcovej dohode na poskytnutie služby č. 22-04-RF1-07-A-00
22-04-RF1-07-A-00
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. BIONERGY, a.s.
27. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 23-10-LO1-05-A-00
32 429
0,00 € Energoplyn, spol. s.r.o. BIONERGY, a.s.
21. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 23-10-SS1-01-A-00
23-10-SS1-01-A-00
0,00 € BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. BIONERGY, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva
Zmluva
0,00 € AC Autocentrum s.r.o. BIONERGY, a.s.
19. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
3849470338
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BIONERGY, a.s.
19. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "havarijné poistenie motorových vozidiel - auto komplet"
5729311821
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BIONERGY, a.s.
18. Marec 2024
Zmluva o dielo 24-01-MB2-01-A-00
24-01-MB2-01-A-00
0,00 € Profiluk s.r.o. BIONERGY, a.s.
13. Marec 2024
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. OST/353/2020/BVS na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. OST/353/2020/BVS
0,00 € SLOVNAFT, a.s. BIONERGY, a.s.
12. Marec 2024
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00 zo dňa 14.02.2023
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.