Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-323_2021
6 066,50 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
21. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-316_2021
6 066,50 € Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
19. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-332_2021
6 066,50 € Nezisková organizácia CARMENTA Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
19. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-333_2021
6 066,50 € Nezisková organizácia CARMENTA Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
19. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-325_2021
6 066,50 € Vaša charita, n. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb – služby spojené so vzdelávaním, II. časť zákazky
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001761-002_2021
2 520,00 € G.L.HOTELY, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-305_2021
6 066,50 € Obec Nedožery-Brezany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-299_2021
6 066,50 € Obec Veľká Lodina Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-337_2021
6 066,50 € Nezisková organizácia CARMENTA Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-336_2021
6 066,50 € Nezisková organizácia CARMENTA Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-335_2021
6 066,50 € Nezisková organizácia CARMENTA Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
18. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-334_2021
6 066,50 € Nezisková organizácia CARMENTA Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-326_2021
6 066,50 € Zábavné momenty Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-324_2021
6 066,50 € Obec Rybník Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-318_2021
6 066,50 € Obec Číž Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/000505-159_2021
35 944,00 € ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14. Máj 2021
Zmluva o dielo č.p.: SE-VO1-2021/001712-016
SE_ZM_SE-VO1-2021/001712-016_2021
27 540,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14. Máj 2021
Zmluva o dielo č.p.: SE-VO1-2021/001712-017
SE_ZM_SE-VO1-2021/001712-017_2021
38 268,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14. Máj 2021
Zmluva o dielo č.p.: SE-VO1-2021/001712-018
SE_ZM_SE-VO1-2021/001712-018_2021
34 608,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14. Máj 2021
Zmluva o dielo č.p.: SE-VO1-2021/001712-019
SE_ZM_SE-VO1-2021/001712-019_2021
23 688,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)