Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2021
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb – služby spojené so vzdelávaním, I. časť zákazky
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001761-001_2021
3 176,00 € Agroinštitút Nitra Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
12. Máj 2021
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb – služby spojené so vzdelávaním, III. časť zákazky
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001761-003_2021
12 684,00 € V a V, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
12. Máj 2021
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb – služby spojené so vzdelávaním, IV. časť zákazky
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001761-004_2021
13 580,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
12. Máj 2021
Grant agreement No: 101008480
USVRK-KUS-2020/001702-001
156 969,00 € EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Justice and Consumers Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-290_2021
6 066,50 € Komunitné centrum Rómov Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-292_2021
6 066,50 € Komunitné centrum Rómov Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
7. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-296_2021
6 066,50 € Slovenská únia sluchovo postihnutých Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
7. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-277_2021
6 066,50 € Obec Debraď Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
3. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-284_2021
6 066,50 € Občianske združenie Sedliacky dvor Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-267_2021
6 066,50 € Vaša charita, n. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-268_2021
6 066,50 € Vaša charita, n. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-269_2021
6 066,50 € Vaša charita, n. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-270_2021
6 066,50 € Vaša charita, n. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001488-362_2021
34 865,00 € Obec Važec Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-278_2021
6 066,50 € Združenie mladých Rómov Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
19. Apríl 2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2021/000863-189_2021
0,00 € Mgr. Roman Eštočák Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
16. Apríl 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2021/001064-163
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/000004-006_2021
0,00 € Človek v ohrození, n. o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
13. Apríl 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001620-069
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/000004-002_2021
0,00 € ROMA DUBOVEC Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
8. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ kód ITMS2014+: 312051ARK3
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001579-011_2021
98 471,50 € Obec Čičava Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
8. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001064-182_2021
6 066,50 € Obec Držkovce Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)