Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
ZMD_060/2024
0,00 € Základná umelecká škola Mesto Myjava
22. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1521-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Norbert Štefanovič
22. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
14.tpr-22-48/2024
15,80 € Peter Bielický Ministerstvo obrany SR
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Vlasta Lavičková, Karel Lavička
93,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Vlasta Lavičková, Karel Lavička
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 3/2024/DZ
14/2024
0,00 € Mgr. Anna Moskalová Spojená škola internátna, Žilina
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06814-Z
SPO-V03-06814-Z
19 000,00 € PaedDr. Ľubomíra Čontošová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-201-003/2024
KRHZ-TN-VO-201-003/2024
59 364,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Svinná
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 232/2024/1895
232/2024/1895
348,53 € Šárai Marta Obec Iža
22. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1532-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra KELLNER - kúrenie, voda, plyn, s.r.o.
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 45/2024
45/2024
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Hlaváčová
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Anton Krechňák
96,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Anton Krechňák
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 739/2022-8/5.3
315 555,00 € Nunez NFE s.r.o. Audiovizuálny fond
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
805866-147/2023/SM-Ko
2 760,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. arch. Peter Pacák a Mgr. Hedviga Pacáková
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06678-Z
SPO-V03-06678-Z
19 000,00 € Jozef Kanderka Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04930-Z
SPO-V04-04930-Z
19 000,00 € Ing. Marek Roman Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243400
3630/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
21/2024
0,00 € ŠK Strix Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003981, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y231
296/2024
399 662,96 € Úrad vlády SR Obec Smižany
22. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva č. 3/2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva č. 3/2024
300,00 € Lucia Šašková Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
DZ_8_2024
25,00 € Hudák František Domov dôchodcov Spišská Nová Ves