Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
22/2024
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mesto Modra
23. Február 2024
Dodatok_c_47_k_zmluve_sluzby_poskytovanie ZS_VsZP_as_BA
z-142/2024-92
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. OLÚP, n. o. Predná Hora
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí rezervovanej kapacity
101104723ZoMRK
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Jasov
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pedikérskych služieb zo dňa
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 5/2024/CSSRo)
12,00 € Lenka Ligásová Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov
23. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu Kukanová, Mokrá_ 4010715
4010715
0,00 € Kristína Kukanová, Kristína Mokrá Brodzany
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
3/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov Školská jedáleň pri MŠ Imatra Zvolen, Imatra 2548/8, Zvolen
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stupava
30/2024
2 000,00 € STUPAVJAN Mesto STUPAVA
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stupava
33/2024
350,00 € Klub slovenských turistov TATR Mesto STUPAVA
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stupava
38/2024
1 500,00 € Mástsky potravinový spolok v S Mesto STUPAVA
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stupava
40/2024
1 000,00 € Mitalents, o.z. Mesto STUPAVA
23. Február 2024
Zmluva č. 8/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
34/20234
50,00 € Meňhert Dávid Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice
23. Február 2024
Licenčná zmluva
5/LZ/2024
3 450,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
672023HM
30,00 € obec Krásna Lúka Anna Kušnírová
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
762023HM
10,00 € obec Krásna Lúka Ján Kušnír
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
802023HM
30,00 € obec Krásna Lúka Mária Kupčíková
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
842023HM
20,00 € obec Krásna Lúka Pavol Kaperák
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
902023
30,00 € obec Krásna Lúka Katarína Bujňáková
23. Február 2024
Príkazna zmluva
Príkazná zmluva č.2024/34
0,00 € doc. MgA. Zdeněk Veverka Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
952023HM
15,00 € obec Krásna Lúka Jaroslava Matiová
23. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta
962023HM
15,00 € obec Krásna Lúka Monika Nehilová