Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo
0185/FTF/2024
400,00 € Miroslav Benjamín Ujmiak Vysoká škola múzických umení
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
8-PV/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb hlasovej alebo dátovej siete
ZSS-2024/3/4
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125
22. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CIL4-221-94 zo dňa 12.04.2023
645/2024
74 084,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/509/2023/K
2024001307
0,00 € Turták Alexander, Turtáková Emília Mesto Košice
22. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121030
400,00 € Lapinová Klára Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121483
100,00 € Zeman Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121036
1 250,00 € Hanzel Mário Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120924
100,00 € Vadrna Marek Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121746
100,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121442
90,00 € Koska Patrik Filip Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119990
2 200,00 € Raiman Richard Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082220
450,00 € Jošt Jakub Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Podnájomná zmluva č.21/2024-DK o nájme nebytových priestorov podľa zák.č.116/1990 Zb.uzavretá na dobu určitú
414/2024
0,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Mesto Skalica
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
132/2024
0,00 € AUTOCONT s.r.o Mesto Lučenec
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva
11/04/24
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Drienovec
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Sekule 1001 -22 b.j
37/2024
130,13 € Obec Sekule Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie
ZM_139/2024
0,00 € Šarišský Karol Obec Spišský Hrhov
22. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie
ZM_136/2024
0,00 € Šarišská Sandra Obec Spišský Hrhov
22. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie
ZM_133/2024
0,00 € Dirda René Obec Spišský Hrhov