Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Február 2024
nájomná zmluva
27/02/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Dunková Renáta
23. Február 2024
nájomná zmluva
28/02/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Škopová Rozália
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C/34/2024
Zmluva č. C/34/2024
80,00 € Obec Kostolná Ves František Mercek
23. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-239/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
14,66 € Katarína Žerebáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-010/2024/Levoča/1786/VavGa
118,78 € Anna Baluchová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C/145/2024
Zmluva č. C/145/2024
0,00 € Obec Kostolná Ves Jozefína Sobotová
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 801
6600001266
0,00 € Ladislav Béreš MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0064-PRB/2022
Dod č 1 k 0064 PRB 2022
0,00 € Ministerstvo dopravy SR, Bratislava Obec Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 991 07
23. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
6/2024/NRC
17 275,20 € MALPEX s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. Z18/2024-2
Z18/2024-2
400,00 € LENKA promotion, s.r.o. Slovenská národná galéria
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-201/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
15,24 € Zuzana Solanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 836/09
836/09
0,00 € BARDBYT, s.r.o. GastroPAS s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5158/2024/OSV-4889 (158/16/2024/68)
13 888,56 € Košický samosprávny kraj Atrium n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 11/O-24
11/O-24
900,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Kolonica
23. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 1/2024
6 600,00 € ATELIER BUDO s.r.o., Ing. Marián Budovič Obec Sobotište
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0025/24
0301/0025/24
98 723,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská distribučná, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C/68/2024
Zmluva č. C/68/2024
40,00 € Obec Kostolná Ves Viliam Sobota
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105660/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malá Čalomija
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-207/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
41,73 € Anna Šavrnochová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01744-Z
SPO-V04-01744-Z
19 000,00 € Ing. Gabriela Gazdaricová Slovenská agentúra životného prostredia