Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Február 2024
Dodatok č. 00288/2024-PKZO-B40098/23.01k zmluve o zriadení vecného bremena č. 01937/2023-PKZO-B40098/23.00
00288/2024-PKZO-B40098/23.01
530,70 € Lucia Škulcová Slovenský pozemkový fond
23. Február 2024
Dodatok č. 00301/2024-PKZO-B40201/23.02 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 03263/2023-PKZO-B40201/23.00
00301/2024-PKZO-B40201/23.02
514,80 € Jaroslav Vido Slovenský pozemkový fond
23. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
20.prlog-47-12/2024
37,52 € Pavol ŠTIEBER Ministerstvo obrany SR
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3188-Z
SPO-V01-3188-Z
19 000,00 € Gabriel Michalík, Katarína Michalíková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu
č.ZP-SVSN-0101202401/A
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Zborov nad Bystricou
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06770-Z
SPO-V03-06770-Z
19 000,00 € Štefan Lutter Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby - ťažbová činnosť
O/0047/2024/99/62
0,00 € MAWOOD s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu 4 F/2024 BD
202405
209,49 € Obec Hrašné Renáta Uhríková
23. Február 2024
Zmluva o vykonaní povinnej súvislej praxe žiakov ŠUP v Trenčíne
249/2024
0,00 € Mesto Trenčín Škola umeleckého priemyslu
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
194/BJ10/2024
0,00 € RADEMAR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
09/22
0,00 € Štefan Kún Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
darovacia zmluva
11/22
2 642,04 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k zmluve
13/22
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
20/22
15 999,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
21/22
25 196,00 € Kún s.r.o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05258-Z
SPO-V04-05258-Z
19 000,00 € Anton Onderčo Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu 10/2024
10/2024
0,00 € Obec Slovenské Nové Mesto Adrián Horňák
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119754
300,00 € Horák Otakar Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
prevod vlastníckeho práva
195/6171/2024
0,00 € púpavy Bernolákovo s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve
č.1 k U2498/2023
0,00 € MADE spol.s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37