Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
StRŠLP-5-10/2024
16,36 € Michal KOZÁREC Ministerstvo obrany SR
23. Február 2024
Kúpna zmluva - strojové vybavenie posilňovne pri futbalovom štadióne
ZML - 2024 / 12
13 719,96 € SPORTESA , s. r. o.. Obec Jakubova Voľa
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 5/2024
190010/070/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave GoDom, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 939
6600001280
0,00 € Viera Kadnárová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. ZOV V8/2024
ZOV V8/2024
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Východoslovenské múzeum v Košiciach
23. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Margecany
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stakčín číslo: 9/2024
9/2024
350,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Stakčíne Obec Stakčín
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
21/2024
35 905,36 € Ministerstvo zdravotníctva SR Charita Šenkvice n.o.
23. Február 2024
Zmluva o Elektronických službách - SPORObusiness(Spovenská sporiteľňa, a.s. a Obec Beladice)
Zmluva o Elektronických službách - SPORObusiness(Spovenská sporiteľňa, a.s. a Obec Beladice)
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Beladice
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke (Kryostat CT520)
3824/45/2024
0,00 € Life M s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č.401406DMD1 s názvom MOPS-Víťaz
191/2024
166 744,66 € Úrad vlady Slovenskej republiky Obec Víťaz
23. Február 2024
Nájomná zmluva č.05/02/2024
30/02/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Kamila Sokolská
23. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestovného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ŠbO-80-2/2024
30,64 € Mgr. Peter KRUPA Ministerstvo obrany SR
23. Február 2024
Nájomná zmluva č.7/02/2024
32/02/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Dobrovoľný hasičský zbor
23. Február 2024
nájomná zmluva
37/02/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Jana Knižková
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stupava
18/2024
4 500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Stupa Mesto STUPAVA
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
441/2023/3899
151,68 € Hanáková Petra Obec Iža
23. Február 2024
Nájomná zmluva
KDN7/2024
126,00 € Kubala Patrik Obec Lisková
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 6/2024
190010/071/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave GoDom, s.r.o.
23. Február 2024
Príloha č. 1 k Zmluve
5/2024
17 723,34 € ENVI-PAK, a.s. Obec Nová Dedina