Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0737/2023
752,00 € SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0738/2023
15 148,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0739/2023
940,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0740/2023
1 022,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0741/2023
6 190,00 € Slovenský Zväz Karate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0742/2023
927,00 € Slovenský zväz vzpierania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Október 2023
Kúpna zmluva
0690/2023
1 284 429,60 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020
0912/2020-D3
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Október 2023
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve o poskytovaní systémovej, aplikačnej podpory a rozvoja Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy (IS SOFIA)
0729/2023
167 835,00 € Eviden Slovakia s.r.o.; Axians Slovakia s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/162/2020
0639/2020-D2
0,00 € Futbalový klub Košická Nová Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Október 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0686 23 00
0744/2023
2 220 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Október 2023
Kúpna zmluva č. 05 88 0690 23 00
0743/2023
7 150 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0726/2023
0,00 € Nadácia pre deti Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0727/2023
0,00 € Laura, združenie mladých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0728/2023
0,00 € Rada mládeže Prešovského kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Dohoda č. 0637/2023 o novácii záväzku zo Zmluvy č. 0299/2021 zo dňa 31.05. 2021 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL-RIA č. 876967-1 (BRAINE)
0637/2023
26 428,00 € IMC-Industrial Management Consulting Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Zmluva č. 0663/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0663/2023
150 000,00 € Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0061/2023
4 009 822,32 € Obec Ostrovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Október 2023
Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2023
0730/2023
1 341 321,00 € Slovenská kanoistika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/2/2017
0388/2017-D4
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR