Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Laškovce
/0073/2024
57 750,00 € Obec Laškovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Vlkovce
/0074/2024
97 679,11 € Obec Vlkovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SOŠ gastronómie a služieb Prešov
/0076/2024
180 000,00 € Stredná odborná škola gastronómie a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Apríl 2024
Kontrakt č.1/2024 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na rok 2024
0158/2024
13 678 768,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0157/2024
300 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0153/2024
0,00 € Fond na podporu vzdelávania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0072/2024
246 654,46 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0139/2024
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0132/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0133/2024
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0134/2024
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0135/2024
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0136/2024
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0137/2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0138/2024
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0140/2024
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0141/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0142/2024
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0143/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0144/2024
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR