Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0204/2024
309 558,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0201/2024
715 742,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0196/2024
612 822,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0202/2024
639 871,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0188/2024
325 037,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0205/2024
2 328 668,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0191/2024
2 306 724,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0192/2024
1 529 741,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0195/2024
200 216,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0203/2024
645 729,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0189/2024
1 050 371,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0206/2024
598 449,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0193/2024
47 721,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0190/2024
98 718,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0207/2024
25 309,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0200/2024
157 926,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0199/2024
27 536,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0083/2024
173 502,00 € Stredná odborná škola Nováky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0087/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0096/2024
0,00 € Obec Sokoľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0042/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0095/2024
0,00 € Obec Beňuš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR