Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0203/2024
645 729,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0189/2024
1 050 371,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0206/2024
598 449,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0193/2024
47 721,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0190/2024
98 718,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0207/2024
25 309,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0200/2024
157 926,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0199/2024
27 536,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0083/2024
173 502,00 € Stredná odborná škola Nováky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0087/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0096/2024
0,00 € Obec Sokoľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0042/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0095/2024
0,00 € Obec Beňuš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Máj 2024
Dodatok č.2. k Zmluve č. /0048/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0097/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Rača Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0007/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0086/2024
0,00 € Obec Bitarová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0080/2024
434 369,33 € Mesto Turany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0156/2024
8 742 199,16 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
14. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/50/2018
0183/2018-D4
0,00 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky
0178/2024
2 758 500,00 € Fond na podporu vzdelávania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
14. Máj 2024
Kontrakt č.1/2024 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na rok 2024
0185/2024
14 281 534,55 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/328/2018
0863/2018-D2
0,00 € Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí štipendijnej podpory
0181/2024
27 000,00 € College of Europe Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR