Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.400/2023
400/2023
Doplnená
0,00 € Novartis Europharm Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 239/2023
239/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Renáta Nogová (Burjancová)
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 495/2023
495/2023
1 008,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Tamás Tegdes
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 496/2023
496/2023
432,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Dorota Vášaryová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 520/2023
520/2023
7 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Erika Chudá
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 522/2023
522/2023
564,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Hana Štefucová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 506/2023
506/2023
420,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Martina Flašková
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 505/2023
505/2023
432,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Romana Stehlíková
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 507/2023
507/2023
420,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Tomáš Slovjak
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 863/2023
863/2023
2 431 970,17 € Ministerstvo zdravotníctva SR Development Magnetová, s.r.o
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 489/2023
489/2023
540,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Martina Šadláková
28. September 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
876/2023
0,00 € CenterPoint Systems LLC. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. September 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
877/2023
0,00 € Cormed Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 525/2023
525/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PaedDr. Mária Malackaničová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 538/2023
538/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Alena Piatrík Hepnerová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 524/2023
524/2023
1 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Borotová Gabriela
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 528/2023
528/2023
1 188,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Vetor Jozef
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 502/2023
502/2023
7 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Ukropcová Alexandra
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 156/2023
156/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Martina Marečáková Machovská
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 513/2023
513/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr.Martina Ružičková