Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 159/2023
159/2023
1 524,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Beáta Tóthová
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 160/2023
160/2023
504,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Barbora Palková
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 161/2023
161/2023
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Diana Dudášová
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 231/2023
231/2023
2 340,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Michaela Vargová
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 384/2023
384/2023
52 714 984,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
483/2023
Doplnená
50 000,00 € MUDr. Barbora Hölczová Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 152/2023
152/2023
2 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Martina Gálisová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 245/2023
245/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Kristína Koščová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 110/2023
110/2023
312,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Marián Zimmermann
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 228/2023
228/2023
1 152,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Melitta Tóthová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 435/2023
435/2023
840,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Klára Turzová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 447/2023
447/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Erika Kajátiová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 446/2023
446/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Gabriela Zaťková
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 439/2023
439/2023
420,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Andrea Gažiová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 114/2023
114/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Radka Petrvalská
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 232/2023
232/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Petronela Balážová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 151/2023
151/2023
7 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Lenka Náčinová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 226/2023
226/2023
7 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Gabriela Šedivá
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 158/2023
158/2023
1 152,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Petra Kaločayová
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 183/2023
183/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR