Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 281/2023
281/2023
905,66 € Ministerstvo zdravotníctva SR Blanka Kráľová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 781/2023
781/2023
Doplnená
2 037 600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 808/2023
808/2023
100 198,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica Trenčín
11. September 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačovín a tlačiarenských služieb č. 842/2023
842/2023
29 304,00 € Red Tulip s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 457/2023
457/2023
118 369,98 € LAFI-TON s.r.o, Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.459/2023
459/2023
47 501,38 € ADOS – MAJBÍKOVÁD, s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 817/2023
817/2023
39 940,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 820/2023
820/2023
44 530,00 € ADOS-POMOC s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 460/2023
460/2023
0,00 € ADOS Bubelová, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 458/2023
458/2023
0,00 € ADOS Zdenka, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 594/2023
594/2023
44 393,15 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ados Srdce PU s.r.o.
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 565/2023
565/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bianka Petergáč Kelemenová
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 289/2023
289/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bianka Machyniaková
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 559/2023
559/2023
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ivana Dobošová
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 561/2023
561/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. František Forgáč
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 567/2023
567/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ľubica Hašková
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 560/2023
560/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Veronika Líšková
5. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.847/2023
847/2023
0,00 € AbbVie s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. September 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
816/2023
Doplnená
0,00 € SUNGJIN-HITECH CO., LTD Ministerstvo zdravotníctva SR
4. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 546/2023
546/2023
Doplnená
0,00 € Glaxo Smith Kline (Ireland) Limited Ministerstvo zdravotníctva SR