Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 839/2023
839/2023
40 283,18 € ADOS HELKA + MH, s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 761/2023
761/2023
81 572,94 € Nemocnica na okraji mesta, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie, licenčná zmluva na poskytovanie služieb č. 1124/2023
1124/2023
37 368,00 € Wisdom Factory, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 427/2023
427/2023
420,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nina Linderová
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 428/2023
428/2023
5 520,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Terézia Kravecová
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 518/2023
518/2023
4 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Štefánia Laskovská
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
865/2023
769 548,22 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 918/2023
918/2023
3 112,56 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
7. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1019/2023
0,00 € INDUSTRIE BIOMEDICHE INSUBRI SA Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 554/2023
554/2023
0,00 € AstraZeneca AB Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.990/2023
990/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG, Írsko Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.856/2023
856/2023
0,00 € TEVA GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.874/2023
874/2023
0,00 € Takeda Pharmaceuticals International AG, Ireland Branch Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.854/2023
854/2023
0,00 € Eli Lilly Nederland B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1021/2023
0,00 € Michal Kačur TOPOR s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 908/2023
908/2023
5 543 815,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav detských chorôb
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 911/2023
911/2023
5 543 815,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 912/2023
912/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná Nemocnica
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 914/2023
914/2023
5 997 389,64 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný onkologický ústav
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 904/2023
904/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica