Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
814/2023
Doplnená
0,00 € Concept Medical Research Pvt. Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
815/2023
Doplnená
0,00 € Artivion, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 575/2023
575/2023
40 382,02 € Ministerstvo zdravotníctva SR Sestrička, s.r.o.
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 576/2023
576/2023
48 480,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS LÚČ s.r.o.
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 577/2023
577/2023
40 399,99 € Ministerstvo zdravotníctva SR Elena Velebírová – ELÁN
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 456/2023
456/2023
0,00 € Femilon s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 590/2023
590/2023
48 296,39 € Ministerstvo zdravotníctva SR POLIKLINIKA – LDCH, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 591/2023
591/2023
47 134,44 € Ministerstvo zdravotníctva SR DZS, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 593/2023
593/2023
47 490,17 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS ŠOLONYOVÁ, s.r.o.
24. August 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
846/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácií spojených národov Ministerstvo zdravotníctva SR
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 595/2023
595/2023
48 114,37 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS – 4LIFE s.r.o
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 596/2023
596/2023
48 054,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS – 4LIFE s.r.o
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 597/2023
597/2023
48 480,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS Mária, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 598/2023
598/2023
46 434,18 € Ministerstvo zdravotníctva SR A.D.O.S. – SRDCE s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 603/2023
603/2023
48 266,86 € Ministerstvo zdravotníctva SR PR Slovakia, spol. s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 606/2023
606/2023
40 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR KELZA, spol. s r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 607/2023
607/2023
38 666,66 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kvalita života, FMK, n. o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 610/2023
610/2023
38 997,46 € Ministerstvo zdravotníctva SR Občianske združenie Slnečnica Slovensko
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 584/2023
584/2023
Doplnená
37 228,56 € Ministerstvo zdravotníctva SR Medicínske centrum CHIRAMAX s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 592/2023
592/2023
41 650,28 € Ministerstvo zdravotníctva SR agere, s.r.o.