Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 144/2023
144/2023
660,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Katarína Kubáková
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 105/2023
105/2023
1 248,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Mária Troupová
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 230/2023
230/2023
2 184,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Mária Bilská
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 242/2023
242/2023
1 020,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Dávid Chmelár
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 250/2023
250/2023
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ivana Franková
15. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
409/2023
0,00 € Newton Media, spol. s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
14. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 385/2023
385/2023
18 197 913,91 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 380/2023
380/2023
50 715 144,26 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica Poprad, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 108/2023
108/2023
1 716,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Eva Peniašková
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 113/2023
113/2023
970,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Nora Gnipová
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 107/2023
107/2023
1 716,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bernadett Bodnár
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 109/2023
109/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Lea Hroncová
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 252/2023
252/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDR. Veronika Rabatínová
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 163/2023
163/2023
1 248,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Dominika Ballová
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 155/2023
155/2023
504,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD.
7. Jún 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie uzatvorená podľa § 75 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z.
387/2023
0,00 € Mastelli S.r.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 394/2023
394/2023
926 367,88 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Jún 2023
Príkazná zmluva číslo 468/2023
468/2023
0,00 € doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie uzatvorená podľa § 75 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z.
373/2023
0,00 € Philips Image Guided Therapy Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
398/2023
0,00 € Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Ministerstvo zdravotníctva SR