Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji (kód projektu: 311061DSJ1)
2322/CC00/2023
2 480 920,31 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt „DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov -projektová dokumentácia“
2315/CC00/2023
0,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v roku 2023
2309/BG10/2023
1 000 000,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo dopravy SR
27. December 2023
Dohoda o urovnaní
2308/DI00/2023
1 920,00 € HongLiang Chen, YongLiang Xia, Matej Kukura, Štefan Čonka st., Štefan Čonka ml., Jozef Kubo, Zuzana Kubová, Ing. Jozef Kaňuch, Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. Ministerstvo dopravy SR
27. December 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke elektriny vrátanie prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi
2306/DI00/2023
510 000,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb: Služby aplikačnej podpory, prevádzky a realizácie zmien IS Fabasoft eGov Suite
2294/A270/2023
116 736,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2297/DI10/2023
0,00 € Slovakia Travel Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Zriadenie záložného práva
0022-PRB/2023/Z
0,00 € Obec Pakostov Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Zriadenie záložného práva
0073-PRB/2021/Z
0,00 € Mesto Ružomberok Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb zo dňa 21.11.2022
2298/A270/2023
42 305,81 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Dodatok k zmluve
0051-PRB/2020/D2
0,00 € Obec Malatiná Ministerstvo dopravy SR
22. December 2023
Dodatok k zmluve
0050-PRB/2020/D2
0,00 € Obec Malatiná Ministerstvo dopravy SR
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála" (397/AE21/2020) 311031Z323
2291/CC43/2023
63 683 924,92 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska" 311031CGG4
2289/CC43/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra" 311031BNT4
2282/CC43/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho" 311031BNQ2
2283/CC43/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
20. December 2023
Dodatok k zmluve
0071-PRB/2022/D1
0,00 € Mesto Galanta Ministerstvo dopravy SR
20. December 2023
Dodatok k zmluve
0072-PRB/2022/D1
0,00 € Mesto Galanta Ministerstvo dopravy SR
20. December 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytovanie služieb č. 2399/DE00/2022 zo dňa 16.11.2022 a Čiastkovej zmluvy č. 2447/DE00/2022 zo dňa 7.12.2022
2290/A270/2023
0,00 € ESMO s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
19. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2286/AJ00/2023
371 321 770,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR