Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0033
OPNV/2024/0033
720,00 € Matúš Grieš Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0075
OPNV/2024/0075
456,00 € PhDr. Anna Mydlová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0076
OPNV/2024/0076
5 088,00 € Mgr. Gabriela Nováková, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0077
OPNV/2024/0077
80,00 € RNDr. Pavol Papčo, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0045
OPNV/2024/0045
1 248,00 € Ing. Ladislav Roller, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0060
OPNV/2024/0060
1 880,00 € PhDr. Eva Žitná Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0055
OPNV/2024/0055
1 760,00 € Mgr. Elena Krajčiová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/008
OPNV/2024/008
112,00 € doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0080
OPNV/2024/0080
80,00 € RNDr. Martina Škodová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0024
OPNV/2024/0024
1 920,00 € PaedDr. Peter Gschweng Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0048
OPNV/2024/0048
280,00 € Mgr. Hana Mauer Šutovská, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0049
OPNV/2024/0049
600,00 € Ing. Tatiana Valovičová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0088
OPNV/2024/0088
6 560,00 € RNDr. Aba Teleki, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0072
OPNV/2024/0072
840,00 € doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0018
OPNV/2024/0018
360,00 € doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0011
OPNV/2024/0011
320,00 € Ing. Petra Kvasnová , PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0073
OPNV/2024/0073
1 000,00 € RNDr.Hilda Kramáreková, Phd. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0022
OPNV/2024/0022
360,00 € PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0038
OPNV/2024/0038
808,00 € Tomáš Kompiš Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0106
OPNV/2024/0106
208,00 € PaedDr. Dana Kucharová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže