Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0157
OPNV/2024/0157
384,00 € PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0158
OPNV/2024/0158
560,00 € PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0104
OPNV/2024/0104
128,00 € Ing. Mária Kopáčová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0159
OPNV/2024/0159
512,00 € Mgr. Barbora Kopuncová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0108
OPNV/2024/0108
720,00 € doc. Ing. Mária Linkešová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0109
OPNV/2024/0109
320,00 € RNDr. Peter Magdolen, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0114
OPNV/2024/0114
712,00 € Mgr. Jela Nociarová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0123
OPNV/2024/0123
208,00 € doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0127
OPNV/2024/0127
168,00 € Matúš Tomášik Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/152
OPNV/2024/152
400,00 € Martin Vodička Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0211 o poskytovaní lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0211
7 000,00 € RNDr. Silvia Szabóová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0193 o poskytovaní služieb hodnotiteľa projektov v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0193
2 000,00 € Mgr. Tatiana Petrovičová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0188 o poskytovaní služieb hodnotiteľa projektov v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0188
2 000,00 € SMARTIM, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
2024_NIVaM_OPNV_035
0,00 € OZ TEAM Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0214
OPNV/2024/0214
224,00 € Mgr. Marta Brezáková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0215
OPNV/2024/0215
1 664,00 € Mgr. Melichar Cubjak Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/021
OPNV/2024/0217
768,00 € Mgr. Zuzana Tincová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0078
OPNV/2024/0078
80,00 € RNDr. Juraj Rechtorík Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
GRANT AGREEMENT Project 101168266 — Youth Wiki SK 2024
OPNV/2024/0168
25 106,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže European Education and Culture Executive Agency
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0128
OPNV/2024/0128
160,00 € Eva Jazmína Tomečková Národný inštitút vzdelávania a mládeže