Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0135
OPNV/2024/0135
1 440,00 € PhDr. Henrieta Buzgová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0162
OPNV/2024/0162
768,00 € Ing. Veronika Zsideková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0100
OPNV/2024/0100
160,00 € Patrik Hollý Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0218
OPNV/2024/0218
5 600,00 € RNDr. Zuzana Valášková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0126
OPNV/2024/0126
208,00 € RNDr. Marcel Tkáč Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/151
OPNV/2024/151
4 768,00 € Mgr. Peter Novotný, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/150
OPNV/2024/150
5 840,00 € Mgr. Erika Novotná, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0163
OPNV/2024/0163
512,00 € Mgr. Anna Žideková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0095
OPNV/2024/0095
320,00 € Ing. Tibor Dubaj, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0130
OPNV/2024/0130
160,00 € Ing. Jozef Urban Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0019
OPNV/2024/0019
320,00 € PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0012
OPNV/2024/0012
240,00 € Ing. Juliána Litecká, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/145
OPNV/2024/145
528,00 € doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0138
OPNV/2024/0138
2 320,00 € Mgr. Daniela Petríková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/140
OPNV/2024/140
2 800,00 € Patrik Bak Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0071
OPNV/2024/0071
80,00 € Alena Gessert Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0220
OPNV/2024/0220
1 160,00 € doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0107
OPNV/2024/0107
168,00 € Ing. Elena Kulichová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/144
OPNV/2024/144
480,00 € Mgr. Iveta Jančigová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0083
OPNV/2024/0083
736,00 € RNDr. Ferenc Zirig Národný inštitút vzdelávania a mládeže