Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0015
OPNV/2024/0015
195,20 € Doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0091
OPNV/2024/0091
256,00 € RNDr. Marika Blaškovičová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0153
OPNV/2024/0153
896,00 € PhDr. Anna Bocková, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0040
OPNV/2024/0040
468,80 € Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0204 o poskytovaní lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0204
7 000,00 € Mgr. Lucia Macaláková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0086
OPNV/2024/0086
1 360,00 € Mgr. Boris Lacsný, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0010
OPNV/2024/0010
320,00 € Ing. Martin Kučerka, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0001
OPNV/2024/0001
1 800,00 € Renáta Foxová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0003
OPNV/2024/0003
1 800,00 € PhDr. Ilonka Horová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0082
OPNV/2024/0082
80,00 € RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0028
OPNV/2024/0028
1 724,80 € RNDr. Tomáš Augustín Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0154
OPNV/2024/0154
1 320,00 € PaedDr. Marek Bubeník Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0094
OPNV/2024/0094
780,00 € PaedDr. Anna Drozdíková, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0135
OPNV/2024/0135
1 440,00 € PhDr. Henrieta Buzgová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0162
OPNV/2024/0162
768,00 € Ing. Veronika Zsideková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0100
OPNV/2024/0100
160,00 € Patrik Hollý Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0218
OPNV/2024/0218
5 600,00 € RNDr. Zuzana Valášková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0126
OPNV/2024/0126
208,00 € RNDr. Marcel Tkáč Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/151
OPNV/2024/151
4 768,00 € Mgr. Peter Novotný, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/150
OPNV/2024/150
5 840,00 € Mgr. Erika Novotná, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže