Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda o realizácii a garancii experimentálneho overovania
2024/NIVAM/3700/6
0,00 € Stredná odborná škola technológií a remesiel Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0070
OPNV/2024/0070
320,00 € RNDr. Katarína Danielová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0066
OPNV/2024/0066
516,00 € Miroslava Novodomcová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0069
OPNV/2024/0069
256,00 € Mgr. Rastislav Cákoci, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
CONTRIBUTION AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+PROGRAMME AND THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMME
EAC-2024-0044
11 071 662,00 € European Commission Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0125
OPNV/2024/0125
640,00 € Ing. Pavol Štefík Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0074
OPNV/2024/0074
160,00 € doc. RNDr. František Križan, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0113
OPNV/2024/0113
176,00 € Ing. Simona Herdová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0067
OPNV/2024/0067
516,00 € Jakub Popík Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/147
OPNV/2024/147
720,00 € Eliška Macáková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
23. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2024_NIVaM_OVR_031
0,00 € HOPIN, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 5/2024 o nájme nebytových priestorov
5/2024 - Kláštor pod Znievom
1 188,00 € Základná škola Františka Hrušovského Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024
1/2024
1 200,00 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Máj 2024
Zmluva č. 10/2024 o nájme nebytových priestorov
10/2024
1 200,00 € Základná škola s materskou školou Ulica Ivana Krasku 29, Trnava Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Máj 2024
Zmluva č. 5/2024 o nájme nebytových priestorov
5/2024
1 200,00 € Základná škola Jána Amosa Komenského Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0197 o poskytovaní lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0197
7 000,00 € Mgr. Alžbeta Palkoci Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0122
OPNV/2024/0122
760,00 € prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0213 o poskytovaní lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0213
7 000,00 € ASCEND, občianske združenie Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0092
OPNV/2024/0092
760,00 € Martin Brokeš Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0042
OPNV/2024/0042
928,80 € Mgr. Oliver Pitoňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže