Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0115
OPNV/2024/0115
0,00 € Ing. Alena Olexová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0064
OPNV/2024/0064
0,00 € Zuzana Pavlíčková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0101
OPNV/2024/0101
0,00 € RNDr. Jana Chrappová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0036
OPNV/2024/0036
0,00 € Mgr. Katarína Juríková, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/142
OPNV/2024/142
0,00 € RNDr. Karol Gajdoš Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0103
OPNV/2024/0103
0,00 € doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí preddavku
2024_NIVAM_NAE_44
0,00 € Events4you SK, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 10/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 10/2024
0,00 € MAMMAL - Slovenský zväz MMA Národný inštitút vzdelávania a mládeže
11. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_054
0,00 € Anna Viľchová, MSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
11. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve IU/2021/70030
IU/2021/70030-D2
0,00 € Mgr. Marianna Petrič Národný inštitút vzdelávania a mládeže
11. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
2024_NIVaM_OPFV_
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela, podaní umeleckého výkonu a udelení liecencie na jeho použitie
2024_NIVaM_OPFV_054
1 000,00 € Igor Holka Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Zmluva č. ŠŠ -1/2024 o vzájomnej spolupráci uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
ŠŠ -1/2024
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ -2/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ -2/2024
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 3/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
ŠŠ - 3/2024
0,00 € Slovenská golfová asociácia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 4/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 4/2024
0,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 5/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 5/2024
0,00 € Slovenský zväz florbalu Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 6/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 6/2024
0,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 7/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 7/2024
0,00 € Národné športové centrum Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 8/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 8/2024
0,00 € Slovenský zväz tanečných športov Národný inštitút vzdelávania a mládeže