Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 16/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 16/2024
0,00 € NIE RAKOVINE, o. z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 17/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 17/2024
0,00 € Tréneri v škole - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 18/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 18/2024
0,00 € Slovakia Ring Agency, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 19/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 19/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ – 20/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ – 20/2024
0,00 € SFZ Marketing, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ -21/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ -21/2024
0,00 € Vojenská spoločnosť KARPATY Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 22/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 22/2024
0,00 € Slovenská cheerleading únia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odborných konzultácií a mentorovaní tímu hodnotiteľov
2024_NIVAM_NAE_42
7 350,00 € SKok, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odborných konzultácií a mentorovaní tímu hodnotiteľov
2024_NIVAM_NAE_43
5 100,00 € Ing. Ján Smatana Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_046
0,00 € doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_012
0,00 € Ing. Beata Menzlová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
2024_NIVaM_OVR_002
0,00 € Dram Art Študio, občianske združenie Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
OPNV/2024/0225
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0225
0,00 € Mgr. Blanka Lehotská, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
OPNV/2024/0223
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0223
0,00 € Dana Trnková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0224
OPNV/2024/0224
0,00 € Ema Ahmed Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0226
OPNV/2024/0226
0,00 € Mgr. Marcela Adamcová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
2024_NIVaM_OVR_001
0,00 € Športový klub plávania a potápania ŽRALOK o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Rámcová dohoda
2024_NIVaM_OVR_033
0,00 € Dolphin Central Europe, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
2024_NIVaM_OVR_042
0,00 € ZET dip s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
2024_NIVaM_OVR_043
0,00 € ZET dip s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže