Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-306/2024
0,00 € AbbVie s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Jún 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z-253/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z-303/2024
17 097,60 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z-292/2024
0,00 € BLUEMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
302/2024
33 730,78 € Dkenergy s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z-261/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb-stravovanie pacientov a sprievodcov
Z-248/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
31. Máj 2024
DODATOK č. 2/2024 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 09.07.2005
Z-431/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice SchwartzMed, s.r.o.
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-239/2024
0,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z- 243/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice CTR WatsoNova s.r.o.
29. Máj 2024
Kúpna zmluva
278/2024
59 712,00 € Medicton SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2024
Rámcová dohoda
279/2024
318 154,50 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 04/2024/OSM
Z-96/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Pierre Baguette s. r. o.
24. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Z-192/2024
0,00 € Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí anonymizovaných údajov za účelom realizácie výskumu
Z-245/2024
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A24144174
Z-262/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní transplantátov/MST, ev. č.: ZTB/BMST/03/2024
Z-174/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 F s.r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 231/2024
Z-236/2024
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Máj 2024
ZMLUVA O ZDIEĽANÍ ÚDAJOV A VZORIEK
Z-244/2024
0,00 € Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z-226/2024
0,00 € Allio s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice