Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
DOHODA o skončení platnosti ZMLUVY O NÁJME zo dňa 04.02.2008
Z-327/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice GRYF MEDIA, s.r.o.
28. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Z-376/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice JUCON s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
Z-545/2023
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z-548/2023
0,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. November 2023
Zmluva o dielo
546/2023
Doplnená
257 507,62 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. November 2023
Zmluva o dielo
547/2023
Doplnená
166 849,60 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. November 2023
Darovacia zmluva
Z-481/2023
0,00 € AstraZeneca AB Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. November 2023
Zmluva o dielo
Z-531/2023
0,00 € Plynoinštala, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z-532/2023
102 252,00 € SURVEYE, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2023
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z-325/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. SKSGCA_10200118898097
Z-325/A/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. November 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-526/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Tatiana Sušková
10. November 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-527/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Rastislav Guzlej
10. November 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-528/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Diana Mačíková
10. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 76/OMaVS/2023
Z-466/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. November 2023
Zmluva o spolupráci pri pilotnom projekte k systému NosoEx
Z-287/2023
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z-515/2023
37 709,80 € NIMAG spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. November 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-511/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Boris Lackovič
3. November 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-512/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Filip Truska
2. November 2023
Kúpna zmluva
Z-407/2023
0,00 € CMI spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice