Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní transplantátov/MST
Z-584/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
15. December 2023
ZMLUVA O ZVEREJNENÍ DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Z-593/2023
0,00 € Janssen Research & Development LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. December 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 13.05.2005
Z-293/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MEDITREZ, s.r.o.
14. December 2023
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 12.04.2005
Z-343/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o.
14. December 2023
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 12.04.2005
Z-330/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Koľada s.r.o.
14. December 2023
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 18.04.2005
Z-344/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Beatrica Kövaryová
12. December 2023
Zmluva o spolupráci
Z-557/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. December 2023
Zmluva
Z-500/2023
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. December 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 02/2023/OSM
Z-160/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Andiamo Gelato, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23212226
Z-550/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. December 2023
Zmluva o uchovávaní liekov č. 1050/2023
Z-553/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1053/2023
Z-552/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Z568/2023
Doplnená
47 653,20 € ASGuard security s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. December 2023
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z-484/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
20. November 2023
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 02.05.2005
Z-35/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným
20. November 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 06/2023/OSM
Z-294/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Albeka s.r.o.
21. November 2023
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 13.03.2007
Z-314/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice FERIMED, s.r.o.
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z-560-2023
43 562,40 € Zimmer Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. November 2023
Kúpna zmluva
Z-555/2023
4 836,00 € Jarident, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. November 2023
Kúpna zmluva
Z-556/2023
6 950,00 € Jarident, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice