Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-890/2023
0,00 € Urbanová Tatiana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-891/2023
0,00 € Vafek Oliver Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-892/2023
0,00 € Vajdová Anna Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-893/2023
0,00 € Vajdová Marta Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-894/2023
0,00 € Vajtová Dana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-895/2023
0,00 € Vaniková Mária Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-896/2023
0,00 € Mgr.,Bc. Mária Vaňo Kurtová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-897/2023
0,00 € Vaňová Markéta Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-898/2023
0,00 € Váradyová Andrea Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-899/2023
0,00 € Vargočková Eva Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-900/2023
0,00 € Vargová Adriana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-901/2023
0,00 € Vargová Andrea Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-902/2023
0,00 € Vargová Dominika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-903/2023
0,00 € Vargová Eva Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-904/2023
0,00 € Mgr. Vargová Gabriela Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-905/2023
0,00 € Vargová Ružena Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-906/2023
0,00 € Vargová Simona Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-907/2023
0,00 € Vargová Zlatica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-908/2023
0,00 € Vasiľková Zita Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-909/2023
0,00 € Vasková Drahoslava Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice