Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ č. 463/2023
274 428,00 € GlobalMed a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Október 2023
Kúpna zmluva
č.459/2023
250 434,00 € FUJIFILM Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. Október 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-398/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Správny súd v Košiciach
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 448/2023
482 400,00 € Unique Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 447/2023
28 380,00 € WEGA-MS, spol.s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č.446/2023
87 264,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 445/2023
23 400,00 € BLUEMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č.404/2023
136 644,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 452/2023
344 448,00 € EPION s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 451/2023
425 896,80 € EPION s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 450/2023
244 560,00 € ELMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 449/2023
339 840,00 € ELMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. September 2023
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 11.08.2005
Z-276/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Pavkovček
18. September 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 18.10.2005
Z-48/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Helena Masaryková
29. September 2023
Zmluva o nájme č. 10/2023/OSM
Z-420/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. September 2023
Kúpna zmluva
393/2023
17 580,00 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. September 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č. 436/2023
327 899,92 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzením Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. September 2023
Rámcová dohoda č. 437/2023
Rámcová dohoda č. 437/2023
63 565,54 € DISPOMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. September 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva č. 403/2023
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. September 2023
Kúpna zmluva
Z-422/2023
31 671,60 € Canberra-Packard s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice