Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 4/OMaVS/2024
Z-33/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní transplantátov/MST ev.č. 1/2024
Z-480/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
1. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Z-523/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice LIGAMED s. r. o.
5. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a službách spojených s ich dodávkou
Z-4/2024
0,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Január 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-52/2024
0,00 € Janssen Research & Development, LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. Január 2024
ZMLUVA O ZDIEĽANÍ ÚDAJOV A VZORIEK
Z-39/2024
0,00 € Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Január 2024
Zmluva o spustení klinického skúšania
Z-37/2024
0,00 € Neurocrine Biosciences, Inc. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Január 2024
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 31.03.2005
Z-305/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice GYNLIFE, s.r.o.
19. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 07/2023/OSM
Z-502/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NUBIUM, s. r. o.
19. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 15/2023/OSM
Z-503/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NUBIUM, s. r. o.
19. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 16/2023/OSM
Z-604/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NUBIUM, s. r. o.
18. Január 2024
Dohoda o poskytnutí skonta
Z-7/2024
0,00 € PANEP s.r.o. org. zložka v SR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Január 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-10/2024
0,00 € Janssen Research & Development LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Január 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-11/2024
0,00 € Janssen Research & Development LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Január 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-12/2024
0,00 € Janssen Research & Development LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Január 2024
Zmluva o zariadeniach
Z-13/2024
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Január 2024
Zmluva o zariadeniach
Z-14/2024
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. Január 2024
Zmluva o používaní softvéru Hartmann Hygiene Platform
Z-478/2023
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. Január 2024
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 28.06.2005
Z-470/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Darina Fülepová - Súkromná zubná technika
15. Január 2024
DODATOK č. 4/2023 k NÁJOMNEJ ZMLUVE RPM - 13/2002 zo dňa 3.7.2002
Z-364/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach