Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Kúpna zmluva
Z-618/2023
Doplnená
4 464,00 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Január 2024
Kúpna zmluva
Z-619/2023
20 913,00 € Fénix Bratislava, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Január 2024
Zmluva č. 4/2024 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Z-576/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Október 2023
Dohoda o znášaní primeraných nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o jednorazovej primeranej náhrade
Z-618/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Slovak Telekom, a.s.
11. December 2023
Zmluva
Z-522/2023
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. December 2023
Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
Z-562/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2023
Zmluva o spolupráci
Z-573/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
27. December 2023
Zmluva o výpožičke
Z-218/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Záchranná služba Košice
22. December 2023
Zmluva o zariadeniach
Z-613/2023
0,00 € Janssen Research & Development LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. December 2023
Kúpna zmluva
Z-600/2023
33 960,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. December 2023
Kúpna zmluva
Z-597/2023
136 338,00 € TIMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19. December 2023
DODATOK č. 4/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 15.01.2005
Z-316/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice DAVITAL, s.r.o.
19. December 2023
Kúpna zmluva
Z-596/2023
34 790,40 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
Z-595/2023
Doplnená
0,00 € SOFOS, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní transplantátov/MST
Z-584/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
15. December 2023
ZMLUVA O ZVEREJNENÍ DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Z-593/2023
0,00 € Janssen Research & Development LLC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. December 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 13.05.2005
Z-293/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MEDITREZ, s.r.o.
14. December 2023
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 12.04.2005
Z-343/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o.
14. December 2023
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 12.04.2005
Z-330/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Koľada s.r.o.
14. December 2023
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 18.04.2005
Z-344/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Beatrica Kövaryová