Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-133/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Diana Mačíková
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby-stravovanie zamestnancov
Z-78/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služby - Pranie nemocničnej bielizne
Z-130/2023
0,00 € Lavaton s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-125/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Marek Mochnaľ
21. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-126/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ing. Bc. Matúš Pažur
21. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-128/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Marek Blaško
21. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-129/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Michal Copko
20. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-121/2023
0,00 € Bc. Filip Truska Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-122/2023
0,00 € Bc. Jozef Černiga Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-123/2023
0,00 € Ing. Bc. Erik Jaškanič Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME č.12/2022/OSM
Z-339/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice FMC - dialyzačné služby, s.r.o.
16. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-113/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Filip Truska
16. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-114/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Diana Mačíková
16. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-115/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Boris Lackovič
16. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-116/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Marcel Nastišin
6. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 18/2022/OSM
Z540/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Národná transfúzna služba SR
10. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Z-87/2023
0,00 € LIGAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb krvnej banky
Z-86/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
8. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
Z-34/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Quantum Medical Clinic s.r.o.
2. Marec 2023
Darovacia zmluva
Z-382/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Oáza-nádej pre nový život, n.o.