Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Z-400/2023
0,00 € Kardiocentrum AGEL a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Október 2023
Smlouva o vzájemné spolupráci
Z-402/2023
0,00 € Institut klinické a experimentální medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. Október 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-482/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Jozef Černiga
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Z-421/2023
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Z-383/2023
0,00 € Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Z-423/2023
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 05/2023/OSM
Z-292/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Orto Sport Centrum s.r.o.
11. Október 2023
Zmluva o vykonaní postmarketingového klinického sledovania aktívnej implementovateľnej zdravotníckej pomôcky po uvedení na trh
Z-476/2023
Doplnená
0,00 € phenox GmbH Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
Z-629-22
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Andrej Kováč
11. Október 2023
Dohoda o odpustení dlhu č. 03/2023
Z-479/2023
0,00 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
5. Október 2023
Kúpna zmluva
Z- 397/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice HML socialis, o.z.
5. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ č. 463/2023
274 428,00 € GlobalMed a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Október 2023
Kúpna zmluva
č.459/2023
250 434,00 € FUJIFILM Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. Október 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-398/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Správny súd v Košiciach
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 448/2023
482 400,00 € Unique Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 447/2023
28 380,00 € WEGA-MS, spol.s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č.446/2023
87 264,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 445/2023
23 400,00 € BLUEMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č.404/2023
136 644,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Október 2023
Kúpna zmluva
č. 452/2023
344 448,00 € EPION s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice