Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 11.08.2005
Z-276/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Pavkovček
18. September 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 18.10.2005
Z-48/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Helena Masaryková
29. September 2023
Zmluva o nájme č. 10/2023/OSM
Z-420/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. September 2023
Kúpna zmluva
393/2023
17 580,00 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. September 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č. 436/2023
327 899,92 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzením Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. September 2023
Rámcová dohoda č. 437/2023
Rámcová dohoda č. 437/2023
63 565,54 € DISPOMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. September 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva č. 403/2023
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. September 2023
Kúpna zmluva
Z-422/2023
31 671,60 € Canberra-Packard s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Z-410/2023
0,00 € BIELEK s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-411/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice AstraZeneca AB
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb krvnej banky
Z-337/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Akadémia Košice,n.o.
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti nemocničnej hygieny a epidemiológie
Z-261/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. August 2023
Zmluva o dielo
392/2023
241 560,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. August 2023
Zmluva o dielo
Z-389/2023
88 799,87 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. August 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. 382/2023
147 600,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. August 2023
Rámcová kúpna zmluva
375/2023
36 771,36 € JUMI s.r.o. Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. August 2023
Zmluva o dielo č. 374/2023
374/2023
107 880,00 € MEPIS HEALTHCARE s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. August 2023
Rámcová kúpna zmluva
368/2023
118 886,04 € PC SEMA, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. August 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-369/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Karuna Therapeutics, Inc.
15. August 2023
Zmluva o odškodnení
Z-369/A/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Karuna Therapeutics, Inc.