Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
241/2024
2 469,60 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
249/2024
13 700,00 € Úrad vlády SR Obec Nová Dedina
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLC7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Radnovce
754/2023
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Radnovce
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
516/2023
15 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Snina
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
518/2023
14 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Stará Ľubovňa
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
531/2023
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Husiná
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
543/2023
15 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Hnúšťa
18. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003129, názov projektu: Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061S986
370/2024
697 019,34 € Úrad vlády SR Obec Spišské Tomášovce
14. Marec 2024
Mandátna zmluva
581/2024
9 100,00 € Oľga Šajdíková - advokátska kancelária, s.r.o. Úrad vlády SR
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
267/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Kolárovo
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DNH3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Kapišová
210/2024
162 868,99 € Úrad vlády SR Obec Kapišová
5. Marec 2024
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
270/2024
8 825,11 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
5. Marec 2024
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
271/2024
1 067,32 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
7. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 443/2023
242/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Žakarovce
7. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 391/2023
243/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Olcnava
7. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
245/2024
33 870,09 € Bidfood Slovakia s.r.o. Úrad vlády SR
7. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
246/2024
54 975,42 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Úrad vlády SR
7. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
247/2024
42 956,43 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Úrad vlády SR
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
439/2024
3 500,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad vlády SR
6. Marec 2024
DOHODA O PLNENÍ ÚLOH PRE ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
46/2024
260,00 € Jana Muráňová Úrad vlády SR